Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
968100211
3,000
3,000,000
3,000,000.00
100.0%
>