Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
985821585
100
100 000
1,00
100,0 %
968100211
3 000
3 000 000
3 000 000,00
100,0 %
>