Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
968100211
3 000
3 000 000
3 000 000,00
100,0 %
>