Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
984005776
8,000
160,000
800,000.00
85.1%
987753153
4,189
4,189
758,595.00
1.2%
>