Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
985615691
152 952
152 952
1 529 520,00
2,4 %
912062120
60
60 000
300 000,00
6,7 %
923494057
1 000
50 000
50 000,00
33,3 %
994987623
30
30 000
30 000,00
7,6 %
>