Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
984660189
75
75 000
75 000,00
0,7 %
30-03-2006 16:19
989804340
1 200
1 200 000
1 190 000,00
100,0 %
989714309
1 530
1 530 000
2 000 000,00
51,0 %
988067075
1
5 000
5 000,00
0,2 %
917468044
100
10 000
1 000 000,00
11,0 %
>