Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
914456797
25
25 000
100 000,00
16,7 %
818607032
400
400 000
400 000,00
50,0 %
919172290
10 000
10 000
10 000,00
33,3 %
967247359
90
90 000
90 000,00
0,8 %
30-03-2006 16:19
961323568
400
400 000
400 000,00
40,0 %
30-03-2006 16:19
924311304
1 500
150 000
150 000,00
15,0 %
975257401
300
3 000 000
3 000 000,00
100,0 %
30-03-2006 16:19
>