Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
920178251
520
156 000
4 537 750,00
52,0 %
821245222
250
25 000
27 500,00
20,0 %
822574742
3 000
3 000 000
3 000 000,00
100,0 %
19-05-2021 14:51
916274920
170
170 000
3 485 000,00
81,0 %
913999428
10
10 000
10 000,00
6,1 %
>