Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
920178251
520
156 000
4 537 750,00
52,0 %
821245222
250
25 000
27 500,00
20,0 %
822574742
1 000
1 000 000
1 000 000,00
100,0 %
916274920
180
180 000
13 485 000,00
85,7 %
913999428
10
10 000
10 000,00
6,1 %
>