Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
986364080
350
35 000
105 000,00
7,0 %
30-03-2006 16:19
919935049
28 275
28 275 000
56 550 000,00
50,0 %
916541554
31 638
119 528
2 813 179,00
12,0 %
>