Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
989005049
450
450 000
451 080,00
19,0 %
822144152
2 000
200 000
2 000 000,00
23,5 %
919408049
560
1 120 000
61 570 000,00
51,9 %
916893957
490
196 000
196 000,00
49,0 %
973199986
1
35 000
35 000,00
33,3 %
913268865
25
7 500
7 500,00
11,1 %
995200090
10 000
100 000
200 000,00
100,0 %
983231292
400
400 000
400 000,00
100,0 %
30-03-2006 16:19
987753153
113 627
113 627
8 060 848,00
33,4 %
>