Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
982009219
1,085
195,300
249,550.00
2.4%
>