Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
982009219
1 085
195 300
249 550,00
2,4 %
>