Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
965075909
28
28 000
100 425,00
0,9 %
18-05-2021 14:14
989005049
450
450 000
450 000,00
19,0 %
913015231
450
45 000
45 000,00
45,0 %
18-05-2021 14:10
914875455
100 000
100 000
150 000,00
0,4 %
18-05-2021 14:13
987753153
12 991
12 991
2 352 593,75
3,8 %
920643515
10
100 000
100 000,00
3,3 %
18-05-2021 14:12
>