Foretaksnr Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Innkjøpspris Eierandel Endret Dokumentliste
991436502
180
90 000
100 000,00
1,6 %
>