Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 05-07-2021
Styrets årsberetning 05-07-2021
Revisorberetning 05-07-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 02-07-2021 05-07-2021
Generalforsamling 02-07-2021 05-07-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2007