Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap
Styrets årsberetning
Revisorberetning

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 24-06-2021 24-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2007
Stiftelsesdokument 01-01-2007