Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 22-06-2021
Styrets årsberetning
Revisorberetning 22-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 10-06-2021 22-06-2021
Generalforsamling 10-06-2021 22-06-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 29-01-2021 01-01-2020

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2019
Stiftelsesdokument 01-01-2019