Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 25-08-2021
Styrets årsberetning 25-08-2021
Revisorberetning 25-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 20-08-2021 25-08-2021
Generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter
Stiftelsesdokument 25-08-2021