Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 17-08-2021
Styrets årsberetning 17-08-2021
Revisorberetning 17-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 01-07-2021 17-08-2021
Generalforsamling 01-07-2021 17-08-2021
Ekstraordinær generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2019
Stiftelsesdokument 01-01-2019