Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 07-09-2021
Styrets årsberetning 07-09-2021
Revisorberetning 07-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 23-06-2021 18-06-2021
Generalforsamling 23-06-2021 06-07-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 10-09-2021
Stiftelsesdokumenter