Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 31-08-2021
Styrets årsberetning 31-08-2021
Revisorberetning 31-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 24-06-2021 31-08-2021
Generalforsamling 24-06-2021 31-08-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter
Stiftelsesdokument 01-01-2018