Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 09-09-2021
Styrets årsberetning 09-09-2021
Revisorberetning 09-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 16-06-2021 07-09-2021
Generalforsamling 16-06-2021 09-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2018
Stiftelsesdokumenter