Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 21-06-2021
Styrets årsberetning 21-06-2021
Revisorberetning 21-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 20-05-2021 21-06-2021
Generalforsamling 27-05-2021 21-06-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 09-02-2021 01-01-2020
Ekstraordinær generalforsamling 09-02-2021 01-01-2020

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2019
Stiftelsesdokument 01-01-2019