Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 24-06-2021
Styrets årsberetning 10-09-2021
Revisorberetning 10-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 28-06-2021 24-06-2021
Generalforsamling 28-06-2021 10-09-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 22-01-2021 01-01-2020

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2017
Stiftelsesdokument