Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap
Styrets årsberetning
Revisorberetning

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 22-01-2021 01-01-2020
Ekstraordinær generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2017
Stiftelsesdokumenter