Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 01-06-2021
Styrets årsberetning 01-06-2021
Revisorberetning 01-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 26-05-2021 19-05-2021
Generalforsamling 26-05-2021 01-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2017
Stiftelsesdokument 01-01-2017