Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 02-06-2021
Styrets årsberetning 02-06-2021
Revisorberetning 02-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 18-05-2021 02-06-2021
Generalforsamling 25-05-2021 02-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2017
Stiftelsesdokument 01-01-2017