Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 16-06-2021
Styrets årsberetning 16-06-2021
Revisorberetning 17-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 17-06-2021 03-06-2021
Generalforsamling 17-06-2021 17-08-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2018
Stiftelsesdokument 01-01-2019