Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 06-07-2021
Styrets årsberetning 06-07-2021
Revisorberetning 06-07-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-06-2021 18-06-2021
Generalforsamling 22-06-2021 06-07-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2016
Stiftelsesdokument 01-01-2016