Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap
Styrets årsberetning
Revisorberetning

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-06-2021 18-06-2021
Generalforsamling
Innkalling ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2016
Stiftelsesdokument 01-01-2016