Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 18-05-2021
Styrets årsberetning 18-05-2021
Revisorberetning 18-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 20-05-2021 18-05-2021
Generalforsamling 20-05-2021 17-08-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 08-09-2021 01-09-2021
Ekstraordinær generalforsamling 08-09-2021 27-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2016
Stiftelsesdokument 01-01-2016