Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 28-05-2021
Styrets årsberetning 28-05-2021
Revisorberetning 03-06-2021 28-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 30-06-2021 28-05-2021
Generalforsamling 03-06-2021 04-06-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 15-01-2021 01-01-2020
Ekstraordinær generalforsamling 15-01-2021 19-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2016
Stiftelsesdokument 01-01-2016