Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 01-01-2020
Styrets årsberetning 01-01-2020
Revisorberetning 01-01-2020

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 14-04-2021 06-05-2021
Generalforsamling 14-04-2021 06-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2016
Stiftelsesdokumenter