Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 18-06-2021
Styrets årsberetning 18-06-2021
Revisorberetning 18-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2015
Stiftelsesdokument 01-01-2015