Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 11-06-2021
Styrets årsberetning 11-06-2021
Revisorberetning 11-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 26-05-2021 21-06-2021
Generalforsamling 01-06-2021 11-06-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 12-02-2021 11-06-2021
Ekstraordinær generalforsamling 19-02-2021 01-01-2020

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2015
Stiftelsesdokument 01-01-2015