Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 24-09-2021
Styrets årsberetning 24-09-2021
Revisorberetning 24-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 10-06-2021 24-09-2021
Generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2015
Stiftelsesdokument 01-01-2019