Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 26-07-2021
Styrets årsberetning 26-07-2021
Revisorberetning 26-07-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 18-06-2021 25-08-2021
Generalforsamling 18-06-2021 26-08-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter
Stiftelsesdokument 01-01-2012