Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 28-09-2021
Styrets årsberetning 28-09-2021
Revisorberetning 28-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling 03-06-2021 24-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2010
Stiftelsesdokumenter