Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 31-05-2021
Styrets årsberetning 31-05-2021
Revisorberetning 31-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 19-05-2021 25-05-2021
Generalforsamling 19-05-2021 31-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2009
Stiftelsesdokument 01-01-2009