Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 26-05-2021
Styrets årsberetning 26-05-2021
Revisorberetning 26-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-04-2021 26-05-2021
Generalforsamling 22-04-2021 26-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2009
Stiftelsesdokument 01-01-2010