Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 28-09-2021
Styrets årsberetning 30-09-2021
Revisorberetning 28-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 03-04-2021 24-09-2021
Generalforsamling 03-04-2021 24-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2009
Stiftelsesdokument 01-01-2009