Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 16-09-2021
Styrets årsberetning 16-09-2021
Revisorberetning 16-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 25-02-2021 16-09-2021
Generalforsamling 25-02-2021 16-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2008
Stiftelsesdokument 01-01-2008