Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 07-09-2021
Styrets årsberetning 07-09-2021
Revisorberetning 07-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 29-06-2021 24-06-2021
Generalforsamling 29-06-2021 09-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2007
Stiftelsesdokument 01-01-2007