Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 30-08-2021
Styrets årsberetning 30-08-2021
Revisorberetning 30-08-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 18-06-2021 01-09-2021
Generalforsamling 18-06-2021 01-09-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2008
Stiftelsesdokument 01-01-2007