Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap
Styrets årsberetning
Revisorberetning

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling
Generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2007
Stiftelsesdokument 01-01-2007