Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 07-09-2021
Styrets årsberetning 07-09-2021
Revisorberetning 07-09-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 22-06-2021 07-09-2021
Generalforsamling 22-06-2021 07-09-2021
Innkalling ekstraordinær generalforsamling

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2006