Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 27-06-2021
Styrets årsberetning 27-06-2021
Revisorberetning 27-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 15-06-2021 11-06-2021
Generalforsamling 15-06-2021 27-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2007