Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 28-06-2021
Styrets årsberetning 28-06-2021
Revisorberetning 28-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 30-04-2021 28-06-2021
Generalforsamling 11-05-2021 28-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2006
Stiftelsesdokument 01-01-2006