Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 22-06-2021
Styrets årsberetning 22-06-2021
Revisorberetning 22-06-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 11-06-2021 22-06-2021
Generalforsamling 11-06-2021 22-06-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2008
Stiftelsesdokumenter