Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 20-05-2021
Styrets årsberetning 20-05-2021
Revisorberetning 20-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 21-04-2021 20-05-2021
Generalforsamling 21-04-2021 20-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 01-01-2007
Stiftelsesdokument 01-01-2007