Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Godkjent regnskap 19-05-2021
Styrets årsberetning 19-05-2021
Revisorberetning 25-05-2021

Beskrivelse Generalforsamling dato Status for levering Leveringsdato
Innkalling generalforsamling 04-05-2021 06-05-2021
Generalforsamling 04-05-2021 19-05-2021

(Uavhengig av valgt regnskapsår)

Beskrivelse Status for levering Leveringsdato
Vedtekter 27-05-2021
Stiftelsesdokument 01-01-2019